Podmínky pronájmu

Podmínkou půjčení našich vozů je minimální věk nájemce 22 let a musí být držitelem řidičského oprávnění min. skupiny B po dobu nejméně 3 roky. Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu, jako další řidiči, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce. Příplatek za dalšího řidiče je 1000,- Kč/den. Druhého řidiče musí nájemce nahlásit pronajímateli nejpozději 30 dní před výpůjčkou. Naše vozy jsou kompletně nekuřácké (je zakázáno uvnitř kouřit) a jakékoliv úpravy nejsou povoleny (polepování, vrtání, šroubování, demontáž částí apod.). Zvířata je možné ve voze přepravovat pouze se souhlasem pronajímatele za příplatek 5000,- Kč/pobyt. Nájemce vrací vůz se stejným stavem PHM jako jej převzal. V případě, že nájemce nevrátí vůz se stejným stavem palivové nádrže, bude mu účtována pokuta ve výši 2000,- Kč.

Cena pronájmu

U každého vozu je uvedena cena za 1 den pronájmu a liší se podle měsíců, dle ceníku jednotlivých vozů.  Při pronájmu vozu na více dní poskytujeme slevy z celkové ceny dle sezóny a délky pronájmu. . Dalších 5% poskytujeme za “mediální foto slevu”. Včasná rezervace platí pro rezervace uskutečněné na další kalendářní rok. Věrnostní sleva je poskytnuta při 3. a každém dalším pronájmu, min. při celkové účtované částce 80 000,- Kč (součet 1. a 2. částky za pronájem vozu. Výše uvedené se nevztahuje na akční nabídky, poskytované v průběhu roku).

Za předání mimo pracovní dobu účtujeme příplatek 1-2000 Kč. Vůz Vám dovezeme kamkoliv po Praze za příplatek 2 000 Kč, stejně tak ho i kdekoliv v Praze za příplatek 2 000 Kč vyzvedneme. V případě celé České republiky je příplatek dle dohody jak za dovezení, tak  za vyzvednutí na jakékoliv adrese v ČR.

AKCE LAST MINUTE:

Podléhají podmínkám konkrétní vypsané akce.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží, jednou plnou lahví propan-butanu (v zimním období propanu) – druhá láhev za příplatek 1000 Kč, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC ( pokuta 2500,- Kč) a musí být vypuštěna odpadní voda. (pokuta 2500,- Kč) běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vyčištění sedaček je zpoplatněno částkou 3000,- Kč. Dbejte prosím na ekologii a vypouštění vody a chemického wc provádějte na místě k tomu určených. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 8.00 a 10.00 hod. a vrací se v poslední den pronájmu mezi 14.00 hod. a 16.00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem. V případě, že je to možné, lze vůz převzít den předem večer ve 20:00 – příplatek 2000,- Kč. V případě, že vůz vrátíte později než v 17.00 v den vrácení, bude Vám účtován poplatek za pozdní vrácení 1000,- kč.

Rezervační a platební podmínky

Po rezervaci vozu na internetových stránkách nájemce obdrží do 24 hodin e-mailem náhled smlouvy o nájmu. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii e-mailem na travel@caravancity.cz. Jakmile pronajímatel obdrží skenovanou kopii podepsané smlouvy, pošle nájemci informace o provedení úhrady 50 % rezervačního poplatku. Úhrada 50 % rezervačního poplatku musí být provedena do 2 dnů od od obdžení a podepsání smlouvy, pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Doplatek nájemného ve výši 50% z celkové ceny a kauce ve výši 20 000,- Kč musí být proveden/a nejpozději do 14 dní před prvním dnem pronájmu, pokud provedena není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 50% rezervační poplatek propadá pronajímateli. V ceně je již zahrnut pronájem: kabely, redukce, klíny, láhev chemie do WC apod. Každé vozidlo je vybavené českou a rakouskou dálniční známkou na aktuální rok. Další vybavení, které je součástí vozu, je v popisu jednotlivých vozů a bude uvedeno na smlouvě (nosiče na kola, sluneční markýzy apod.). *dle typu vozu. Pronajímatel může poskytnout nájemci v případě nenadálých události jiné, než konkrétní rezervované vozidlo, nicméně pro stejný nebo větší počet osob, obdobného stáří, výbavy a velikosti. V tomto případě zůstávají v platnost smluvní ujednání včetně ceny.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 10 000 Kč za každou ztracenou položku. Za ztrátu každého zapůjčeného klíče platí nájemce pokutu 10000,- Kč. Za ztrátu RZ u vozu MB Marco Polo je stanovena pokuta 10 000,- Kč. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel storno poplatek ve výši 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 60 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy do 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 80% do 14 dnů před prvním sjednaným prvním dnem pronájmu  nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací. Pokud odstoupí od smlouvy pronajímatel, je povinen vrátit celou doposud uhrazenou částku za pronájem zpět nájemci, a to do 14 dnů od oznámení, které bude zasláno emailem.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce.   Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 2 pracovních dnů. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemce neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozený markýza špatnou manipulací atd..) – tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu. V případě poškození se kauce vrací až když uvede pronajímatel vůz do původního stavu. Následně zašle celkové vyúčtování.

Top
JSTE PŘIPRAVENI VYHRÁT?
Ano, správně! S námi máte možnost vyhrát obytný vůz a to na 1 víkend! Stačí se přihlásit do soutěže...
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí!
DĚKUJEME!
Byl jste úspěšně přihlášen do naší soutěže
JSTE PŘIPRAVENI VYHRÁT?
Ano, správně! S námi máte možnost vyhrát obytný vůz a to na 1 víkend! Stačí se přihlásit do soutěže...
AKCE NA LETNÍ TERMÍNY!
Máme pro Vás poslední all inclusive last minute
termín za akční cenu 2990,-Kč!!

Naše akce platí na tento termín:
- Od 28.8. do 2.9. na vůz TD 700 pro 4 osoby
Do poznámky k objednávce stačí napsat #lastminute
Vy už odcházíte?
Co takhle vyzkoušet náš poslední all inclusive last minute
termín za akční cena 2990,-Kč!!

Naše akce platí na tento termín:
- Od 28.8. do 2.9. na vůz TD 700 pro 4 osoby
Do poznámky k objednávce stačí napsat #lastminute.
Tak co vyzkoušíte dovolenou s námi?