Robeta Adonis – luxusní novinka na podvozku Mercedes Sprinter